สรุปการเช็คชื่อประจำวัน วันที่ : 2019-07-22 
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

การดูรายละเอียดรายบุคคล ให้คลิกที่รายชื่อห้องเรียน

ลำดับที่ ห้องเรียน ทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 36 36 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 36 36 0 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 35 33 2 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 36 34 0 0 2
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 35 34 0 0 1
6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 37 34 3 0 0
7 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 33 0 0 0
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 37 0 0 0
9 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 34 29 1 0 4
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 32 0 0 0
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 38 36 2 0 0
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 37 37 0 0 0
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 36 34 0 0 2
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 36 29 1 0 6
15 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 33 26 0 0 7
16 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 33 32 1 0 0
17 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 32 27 5 0 0
18 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 33 0 0 0
19 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 33 0 0 0
20 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 29 29 0 0 0
21 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 35 32 2 0 1
22 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 33 30 0 0 3
23 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 33 0 0 0
24 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 37 34 3 0 0
25 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 35 32 3 0 0
26 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 31 26 0 0 5
27 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 24 19 3 0 2