สรุปการเช็คชื่อประจำวัน วันที่ : 2019-11-12 
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

การดูรายละเอียดรายบุคคล ให้คลิกที่รายชื่อห้องเรียน

ลำดับที่ ห้องเรียน ทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่1/1 37 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่1/2 36 0 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่1/3 35 27 0 0 8
4 มัธยมศึกษาปีที่1/4 36 32 2 0 2
5 มัธยมศึกษาปีที่1/5 36 26 10 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่2/1 35 32 3 1 0
7 มัธยมศึกษาปีที่2/2 33 26 1 0 6
8 มัธยมศึกษาปีที่2/3 36 22 0 0 14
9 มัธยมศึกษาปีที่2/4 33 24 2 0 7
10 มัธยมศึกษาปีที่2/5 32 29 0 0 3
11 มัธยมศึกษาปีที่3/1 38 34 3 1 1
12 มัธยมศึกษาปีที่3/2 37 30 1 0 6
13 มัธยมศึกษาปีที่3/3 36 23 5 0 8
14 มัธยมศึกษาปีที่3/4 36 0 0 0
15 มัธยมศึกษาปีที่3/5 33 20 0 0 13
16 มัธยมศึกษาปีที่4/1 33 28 1 0 4
17 มัธยมศึกษาปีที่4/2 34 19 3 0 12
18 มัธยมศึกษาปีที่4/3 33 0 0 0
19 มัธยมศึกษาปีที่4/4 32 23 0 0 9
20 มัธยมศึกษาปีที่5/1 29 24 2 1 3
21 มัธยมศึกษาปีที่5/2 35 10 0 2 25
22 มัธยมศึกษาปีที่5/3 33 21 1 1 11
23 มัธยมศึกษาปีที่5/4 31 10 3 0 18
24 มัธยมศึกษาปีที่6/1 37 23 11 0 3
25 มัธยมศึกษาปีที่6/2 35 9 26 0 0
26 มัธยมศึกษาปีที่6/3 31 12 0 0 19
27 มัธยมศึกษาปีที่6/4 24 6 2 2 16
รวมทั้งหมด916510768188