สรุปการเช็คชื่อประจำวัน วันที่ : 2019-09-18 
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

การดูรายละเอียดรายบุคคล ให้คลิกที่รายชื่อห้องเรียน

ลำดับที่ ห้องเรียน ทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 36 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 36 35 1 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 35 35 0 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 36 33 1 0 2
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 35 0 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 37 0 0 0
7 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 33 0 0 0
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 37 0 0 0
9 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 37 30 0 0 7
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 32 28 3 0 1
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 38 38 0 0 0
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 37 0 0 0
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 36 32 2 0 2
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 36 28 4 0 4
15 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 33 24 0 0 9
16 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 33 32 0 0 1
17 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 32 28 0 0 4
18 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 33 20 0 0 13
19 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 33 31 2 0 0
20 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 29 0 0 0
21 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 35 32 2 0 1
22 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 33 30 0 0 3
23 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 33 0 0 0
24 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 37 37 0 0 0
25 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 35 32 2 0 1
26 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 31 23 0 0 8
27 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 24 20 2 1 2