ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดกิจกรรม สถานศึก
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไท
ประกวด Music Contest1
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่ได้ร
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ประเท
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเห
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นประเภทน
รางวัลองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านเด็กและเ
รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอน
แข่งขันรายหุ่นยนต์ Zeer - TRTC Robotic O
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย