กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14

วันที่:2024-02-12 09:09:14

โรงเรียนระหานวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องอันญ่า นางสาวฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนื

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส

วันที่:2024-02-05 08:37:08

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนระหานวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิท

กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่:2024-01-30 13:45:12

เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม ที่ผ่านมา โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนระหานวิทยา เพื่อทดสอบวิชาพิเศษ

อบจ. พบ ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

วันที่:2024-01-19 10:04:33

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อ.บึงสามัคคี เข้าร่วมโครงการ อบจ. พบ ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ขององค

วันครู 2567 อำเภอบึงสามัคคี

วันที่:2024-01-17 09:22:55

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นาย สุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานเปิดงานวันครู และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี2567 ณ หอประชุม กาญจนาภิเษกโรงเรี

ต้อนรับนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา

วันที่:2024-01-15 08:46:11

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนระหานวิทยาได้ร่วมต้อนรับนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา โดยมีนายคมศิลป์ ขันลุย ผู้ช่วยผู้อ

กิจกรรมทั้งหมด