นักเรียนขาดเรียน วันที่ : 2023-09-25  ห้อง 4/4
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะ