นักเรียนขาดเรียน วันที่ : 2023-09-25  ห้อง 4/5
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะ
1 นายธนพล แก้วบัวดี
2 เด็กชายธนวัฒน์ เณรตากล้อง
3 นายอนุชิต บุญน้อย