บริการนักเรียน

สารสนเทศนักเรียน สถิติการมาเรียน ผลการเรียน และข้อมูลความประพฤติ.

สารสนเทศครู

สารสนเทศครู การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนและข้อมูลส่วนตัว การอบรม.

สารสนเทศผู้บริหาร

รายงาน สารสนเทศ นักเรียน ครู ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน.

ผู้ดูแลระบบ

Administator System การจัดการและควบคุมระบบ

 

ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา

จัดซื้อจัดจ้าง

ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการมาเรียนในวันนี้ของบุตรหลานได้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกวันที่นี่ >>.

กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่:2020-11-04 11:01:29

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโดยมี นางสาวศิริกุล เก่าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนระหาน เป็นประธานการประเมิน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาร

ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching team

วันที่:2020-11-03 13:27:04

โรงเรียนระหานวิทยาตอนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching teamจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กำแพงเพชร ในการประเมินผู้อำนวยโรงเรียน โดยมีนางปริศนา วรรณารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม

วันที่:2020-10-15 09:04:06

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการทำบุญตักบาตร โดยมีนางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนระหานวิทยาร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ทั้งนี้โรงเรียนระหานวิทยามีการจัด

เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่:2020-10-14 09:06:25

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหอประชุม อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร นางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนระหานวิทยา เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระ

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่:2020-09-24 13:06:14

นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย กับพระวัดวังเจ้า อ.บึงสามัคคี จ.ก

การคงสภาพสถานศึกษาพอเพียง

วันที่:2020-08-27 08:39:57

โรงเรียนระหานวิทยารับการประเมิน การคงสภาพสถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร โดยมีท่านผู้อำนวยการศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา คณะผู้บริหาร และ

กิจกรรมทั้งหมด

ผลงาน ของโรงเรียน

ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

2020-08-20 13:54:51

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562.

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย

2020-01-21 11:22:34

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

2019-12-18 08:41:40

โรงเรียนระหานวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ต้น ด.ญ.สิริขวัญ พวงทองด.ญ.กัญญาภัค กลิ่นถือศิล.

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2019-08-23 09:47:04

โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประเภทกีฬาตะกร้อ ณ สนามชากังราว โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน นาย.

ผลงานทั้งหมด

โครงการ ของโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม เด่น ของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-30 09:05:53

โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสา หลั.

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-24 20:26:56

กระถาง Organic Plant Pot เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเ.

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-19 09:02:34

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดิน ตั้งระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหา.

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-18 08:32:01

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครง.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-05 11:29:48

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะต่างๆ อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่สร้างขยะขึ้นมานั้นเอง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะสด .

.

.