บริการนักเรียน

สารสนเทศนักเรียน สถิติการมาเรียน ผลการเรียน และข้อมูลความประพฤติ.

สารสนเทศครู

สารสนเทศครู การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนและข้อมูลส่วนตัว การอบรม.

สารสนเทศผู้บริหาร

รายงาน สารสนเทศ นักเรียน ครู ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน.

ผู้ดูแลระบบ

Administator System การจัดการและควบคุมระบบ

 

ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา

จัดซื้อจัดจ้าง

ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการมาเรียนในวันนี้ของบุตรหลานได้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกวันที่นี่ >>.

กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

วันที่:2021-03-16 09:06:44

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจ อ.บึงสามัคคี สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยาที่ได้รับการคัดเลือก ได้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฏ

มูลนิธิ Blooming Juniperมอบหุ่นยนต์ LEGO EV3 จำนวน 5 ชุด

วันที่:2021-03-10 08:47:14

โรงเรียนระหานวิทยาขอขอบพระคุณมูลนิธิ Blooming Juniper เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิ Blooming Juniper มอบหุ่นยนต์ LEGO EV3 จำนวน 5 ชุดให้แก่โรงเรียนระหานวิทยาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ฝึกภาคสนามออนไลน์

วันที่:2021-03-08 08:38:56

เมื่อวันที่ 6มีนาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3โรงเรียนระหานวิทยาจำนวน 55นายได้รับการฝึกภาคสนามออนไลน์ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.โดยท่านดร.กนกรัตน์ คงไทยผู้อำนวยการโรงเรียนขาณ

โครงการบริการวิชาการฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน

วันที่:2021-02-23 09:16:11

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการบริการวิชาการฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนระหานวิทยา โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมาให้

รับบริจาคหน้ากากอนามัยจาก นายสกุลราช บุตรพรม

วันที่:2021-01-21 09:00:47

โรงเรียนระหานวิทยาได้รับหน้ากากอนามัยจาก นายสกุลราช บุตรพรม เพื่อแจกให้กับนักเรียนได้ใช้เพื่อป้องกันโควิด19 โรงเรียนระหานวิทยาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

การประเมินครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่:2021-01-13 09:14:40

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการประเมินครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีนายประสาท คุณนาเมือง ประธานกรรมการสถานศึกและ นางสาวศิริกุล เก่าราชการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประเมิน โดยครูที่ได้รับการประเมินม

กิจกรรมทั้งหมด

ผลงาน ของโรงเรียน

ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา

2021-02-03 15:33:08

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา.

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42

2020-12-08 08:48:54

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี 2564 ประเภทกีฬาวู้ดบอลหญิง นับประตู บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ 2 และประเภททีมหญิง ได้ลำดับที่ 4.

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2020-12-04 09:54:23

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562.

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

2020-08-20 13:54:51

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562.

ผลงานทั้งหมด

โครงการ ของโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม เด่น ของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-30 09:05:53

โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสา หลั.

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-24 20:26:56

กระถาง Organic Plant Pot เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเ.

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-19 09:02:34

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดิน ตั้งระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหา.

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-18 08:32:01

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครง.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-05 11:29:48

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะต่างๆ อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่สร้างขยะขึ้นมานั้นเอง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะสด .

.

.