นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน
ลงวันที่
กำหนดการประเมินห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
257
16 มิ.ย. 2560
ตัวอย่าง Item card ของข้อสอบ
677
17 ม.ค. 2560
กำหนดการประเมิน ห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน 5 ส.ค. 59
325
26 ก.ค. 2559
กำหนดการนิเทศการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 8 กรกฎาคม 2559
318
06 ก.ค. 2559
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
334
06 ก.ค. 2559
   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด
 
กระดาษหรรษา (Magic Papers)
ครูวันแรม หมอนอิง

ดูละครย้อนดูตัว
ครูวิลาวัณย์ จันทร์ไข่

จิ๊กซอว์หรรษา
ครูทัศนีย์ จันทร์หา

ระหานทรานฟอร์เมอร์
ครูฐานันดร์ แย้มนิล

 
พับเหรียญโปรยทาน
ครูวันวิสา พวงสุมาลี

คอม สนุ๊ก สนุก
ครูไพโรจน์ สิงห์โต

หุ่นยนต์อัตโนมัติ
ครูเพิ่มพูน เพิ่มพรม

Foods for health
ครูเอื้อมเดือน คุ้มแสง

 
การละเล่นเด็กไทย
ครูณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร

ผูกผ้าประดับ
ครูจรูญ สารสิงห์

เพ้นท์ผ้าน่าสนุก
ครูปรีชญา สุขมี

เมนูกล้วยๆ
ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

 
นาฏศิลป์ 4 ภาค
ครูนพพร แจ่มหม้อ

108 ไอเดีย
ครูอุไรวรรณ อุดมสุข

กระดาษหรรษา (Magic Papers)
ครูวิไล มาลาหอม

English with YouTube
ครูนนทพร อรรถาวีย์

 
ประดิษฐ์ประดอยใช้สอยสบาย
ครูอำนวย ศรีสุพล

เต้าฮวยนมสด
ครูสมฤดี ศรีระวัตร

คณิตศิลป์จากเส้นด้าย
ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

เทคนิคการสืบค้นด้วย Google
ครูอาทิตย์ เข็มศร

 
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงอาชีพได้
ครูไพโรจน์ เตสุ

การทำสื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุก
ครูวชิราภรณ์ มหามิตร

กุหลาบสวยด้วยมือเรา
ครูนงนุช พระเกตุ

สังคมรอบตัว
ครูปลวัชร พุ่มพวง

 
เรียนรู้ผ่านหนัง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
ครูวิไลลักษณ์ โชติช่วง

ครบเครื่องเรื่องลาบ
ครูคมศิลป์ ขันลุย

สีทนได้
ครูนพดนัย ผ่องจิต

การสานพัดด้วยไม้ไผ่
ครูวิทูล บินชัย

 
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ครูวิไลพร พฤกษชาติ

สายการบินของฉัน (Sky Airline)
ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

ตัวนิดพิชิตอักษรจีน
ครูนิคม แน่นอุดร

Singing English Song
ครูEmmanuel Lutero

 
แผ่นเฟรมหรรษา
ครูคณัสนันท์ ภูมีสัตย์

บาสเก็ตบอลทัวร์นาเม้น
ครูผดุงเกียรติ แสนทวีสุข

ของตกแต่งบ้าน DIY
ครูมรกต ทับโพธิ์

วงดนตรีลูกทุ่ง
ครูสราวุฒ มนัสสา

 
หนังสือสวยด้วยมือเรา
ครูปราณี แป้นแก้ว

ฟุตซอล
ครูอรวรรณ อุดมสุข

ฟุตบอล
ครูนิสากร มิลามัย

เล่นแล้วรู้
ครูครองรัชต์ พฤกษชาติ

 
รำวงมาตรฐาน
ครูปิ่นกาญณ์เกล้า การภักดี

โต๊ะทำการบ้าน
ครูโสภิดา มั่งอะนะ

RW_Cover
ครูเอื้อมเดือน คุ้มแสง

ยิ่งสูงยิ่งหนาว
ครูนพพร แจ่มหม้อ

 
ดอกไม้ ผ้าไหม
ครูนพพร แจ่มหม้อ

Breakfast4U
ครูยศศักดิ์ สุขเกษม

กอร์ฟหรรษา
ครูสมเกียรติ ผ่องจิต

ไม่มีภาพประกอบ
อักษรจีน
ครูกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล