บริการนักเรียน

สารสนเทศนักเรียน สถิติการมาเรียน ผลการเรียน และข้อมูลความประพฤติ.

สารสนเทศครู

สารสนเทศครู การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนและข้อมูลส่วนตัว การอบรม.

สารสนเทศผู้บริหาร

รายงาน สารสนเทศ นักเรียน ครู ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน.

ผู้ดูแลระบบ

Administator System การจัดการและควบคุมระบบ

 

ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา

จัดซื้อจัดจ้าง

ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการมาเรียนในวันนี้ของบุตรหลานได้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกวันที่นี่ >>.

กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่:2023-06-06 10:39:40

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนระหานวิทยาโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ คณะดำเนินงานที่รับผิดชอบงานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเ

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล

วันที่:2023-06-06 10:22:40

3 มิถุนายน 2566 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา นำคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนระหานวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ส่งครูทิพย์วรรณ พึ่งชู ย้ายไปโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

วันที่:2023-06-06 10:21:00

1 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนระหานวิทยานำโดย ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยาร่วมเดินทางส่งคุณครูทิพย์วรรณ พึ่งชู ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม

ส่งคุณครูพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง ย้ายไปยังโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันที่:2023-06-06 10:18:14

31 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนระหานวิทยา เดินทางส่งคุณครูพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง เนื่องในโอกาสย้ายไปยังโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ

รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่:2023-06-06 10:16:46

29 พฤษภาคม 66 โรงเรียนระหานวิทยารับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพ

โรงเรียนระหานวิทยา ต้อนรับ ครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการครูผู้สอน

วันที่:2023-05-27 09:54:19

วันที่ 26 พ.ค. 2566 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา คณะครู นักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา ต้อนรับ ครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการครูผู้สอนจำนวน 2 ท่านได้แก่ นายเชาวลิต เกิดพงษ์ สอนวิชาภ

กิจกรรมทั้งหมด

ผลงาน ของโรงเรียน

ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

2021-11-12 10:03:13

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุ18ปี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ : ระหานวิทยาB รองชนะเลิศ : ระหานวิทยาA.

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา

2021-02-03 15:33:08

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา.

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42

2020-12-08 08:48:54

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี 2564 ประเภทกีฬาวู้ดบอลหญิง นับประตู บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ 2 และประเภททีมหญิง ได้ลำดับที่ 4.

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2020-12-04 09:54:23

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562.

ผลงานทั้งหมด

โครงการ ของโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม เด่น ของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

กิจกรรมฐานการเรียนรู้อิฐพลาสติก RWS Eco Bricks : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:57:16

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้พลาสติกกันเป็นจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาขยะพลาสติกก็ค่อยๆ ส่งผลต่อมนุษย์เราเช่นกัน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก จากขยะสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม นั่นคือการทำEcobricks Ecobric.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้หัวโขนกระดาษ : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:55:24

กิจกรรมการทำหัวโขนกระดาษได้พยายามคงไว้ซึ่งรูปลักษณะของงานหัวโขนต้นแบบ ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่ทำขึ้นด้วยความสามารถในเชิงช่างและภูมิปัญญาไทย แต่คงไม่อาจไปเปรียบเทียบในความละเอียดประณีตของงานต้นแบบได้ .

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:53:32

ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครงงานพบว่าใบไม้บางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยเป็น.

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:51:32

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดิน ตั้งระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหา.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:48:42

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะต่างๆ อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่สร้างขยะขึ้นมานั้นเอง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะสด.

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:46:17

เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหา.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้กระดาษสา : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:44:17

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการใช้กระดาษมากขึ้น ไม่ว่าจะการใช้กระดาษทำเอกสารของสำนักงานต่างๆ และใบความรู้ที่ครูอาจารย์แจกนักเรียน อีกทั้งจำพวกหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นกระดาษด้วยกันทั้ง.